Programul de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană în data de 9 decembrie 2015. 

Programul dispune de un buget total de 231.861.763 euro (din care 189.138.672 euro din Fondul European de Dezvoltare Regională), este structurat pe șapte axe prioritare și cuprinde, ca arie eligibilă, județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș din România, respectiv județele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád din Ungaria.

Noul program de cooperare transfrontalieră iși propune intensificarea relațiilor din zona de graniță, pentru identificarea de soluții comune în vederea unei dezvoltării economice, sociale, culturale durabile a zonei eligibile, prin realizarea de intervenții integrate cu accent transfrontalier și strategic puternic, în vederea valorificării potențialului comun.

MDRAP gestionează, în perioada de programare 2014-2020, 14 programe operaţionale cu cofinanţare din fonduri europene: Programul Operaţional Regional – PORProgramul Operational Capacitate Administrativă – POCA şi 12 programe de cooperare teritorială europeană (6 programe pentru care MDRAP este Autoritate de management sau Autoritate comună de management şi 6 programe pentru care este Autoritate naţională).

Programele de Cooperare Teritorială Europeană presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România:

  • cu regiuni din statele vecine, în cadrulcooperării transfrontaliere – prin care se finanțează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acţiuni „people to people”;
  • cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic, încadrul cooperării transnaţionale – prin care se finanțează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum inovaţia, mediul, accesibilitatea și dezvoltarea urbană;
  • cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrulcooperării interregionale – cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transfer de experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin constituirea de reţele între oraşele şi între cercetătorii din UE.

Principiile de implementare a acestor programe includ: cooperarea între statele participante (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), competitivitatea deschisă (în cadrul unor licitaţii de propuneri de proiecte comune) şi dezvoltarea şi implementarea de proiecte în parteneriat, între aplicanţi/beneficiari provenind din statele participante la program

Comentarii

comentarii

Spune-ti si tu parerea. Opinia ta e importanta.