Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a organizat astăzi evenimentul de lansare în Regiunea Vest a primelor priorități de investiții din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020): Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A dedicată eficienței energetice pentru clădirile rezidențiale și Prioritatea de Investiții 6.1 dedicată modernizării drumurilor județene. Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, aferentă acestui prim apel de proiecte, este de 42,88 milioane euro iar valoarea eligibilă a unei cereri de finanțare depusă în cadrul acestei priorități de investiții trebuie să se încadreze între minim 100.000 euro și maxim 5 milioane euro.

2_18 martie 2016Temele abordate în cadrul evenimentului au vizat implementarea POR 2014-2020 (inclusiv calendarul următoarelor lansări de priorități de investiții) și informații specifice referitoare la cele două priorități de investiții lansate. De asemenea, experții ADR Vest au prezentat participanților la eveniment informații detaliate referitoare la condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile alocate Regiunii Vest prin cele două priorități de investiții, precizând că depunerea proiectelor pentru aceste priorități se va face începând cu data de 16 mai 2016.

Prioritatea de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale vizează primăriile din mediul urban (municipii și orașe) în colaborare cu Asociațiile de Proprietari.

Solicitanții de finanțare nerambursabilă vor putea să depună proiecte, în vederea solicitării finanțării nerambursabile, până cel târziu în data de 16 noiembrie 2016.

În cadrul acestui apel de proiecte se va acorda finanțare nerambursabilă pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale cu un regim minim de înălțime de P+2 și construite în perioada 1950-1990. Astfel, se va acorda finanțare pentru lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, pentru instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile dar și pentru alte activități conexe (spre exemplu: înlocuirea lifturilor, a corpurilor de iluminat în spațiile comune, branșare/rebranşare la sistemul centralizat de termoficare, etc.).

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, aferentă acestui prim apel de proiecte, este de 42,88 milioane euro iar valoarea eligibilă a unei cereri de finanțare depusă în cadrul acestei priorități de investiții trebuie să se încadreze între minim 100.000 euro și maxim 5 milioane euro. 60% din valoarea eligibilă a unui proiect va reprezenta finanțarea nerambursabilă asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, iar 40% va reprezenta contribuția proprie a beneficiarului (primăria și Asociația de Proprietari).

Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale vizează consiliile județene din Regiunea Vest.

Acest apel de proiecte este unul necompetitiv. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest a aprobat lista proiectelor propuse pentru finanțare, precum și lista proiectelor de rezervă.  Proiectele trebuie să fie depuse în vederea solicitării finanțării nerambursabile până cel târziu în data de 16 noiembrie 2016.

Finanțarea nerambursabilă va fi acordată pentru modernizarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea cu rețeaua TEN-T, pentru construcția/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean aflate pe traseul drumului județean respectiv, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres, precum și pentru investiții destinate siguranței rutiere (piste de biciclete, trasee pietonale, stații pentru transport public de pe traseul drumului județean finanțat).

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, aferentă acestui prim apel de proiecte, este de 93,54 milioane euro iar valoarea eligibilă a unei cereri de finanțare depusă în cadrul acestei priorități de investiții trebuie să se încadreze între minim 1 milion euro și maxim 50 milioane euro. Finanțarea nerambursabilă acordată în cadrul acestei priorități de investiții, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, va fi de maxim 98% din valoarea eligibilă a unui proiect iar contribuția beneficiarului va fi de minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile.

Lista cu proiectele prioritare în Regiunea Vest pentru Prioritatea de Investiții 6.1  POR 2014-2020

Nr. Crt. Denumire obiectiv Solicitant de finanțare
1. Modernizare DJ 709 km 0+800 … 30+700 Arad – Pîncota și Reabilitarea DJ 792C, km 0+000 … 21+000 şi 26+000 … 36+30 Buteni – Pîncota Consiliul Județean Arad
2. Modernizare DJ 709E, km 9+200 … 16+600 Sânpetru German – Lim. jud. TM Consiliul Județean Arad
Reabilitare DJ 682, km 119+450 … 120+800, 121+100 … 123+700, 124+200 … 126+200 Sânpetru German – lim. Jud. TM
3. Modernizare DJ 572, Comorîşte – Berzovia – limită jud. Timiș Consiliul Județean Caraș-Severin
4. Modernizare DJ 684 Ruschița-Voislova, limita judet Timis, conexiune cu judetul Hunedoara Consiliul Județean Caraș-Severin
5. Culoar trafic Mureș Nord: DN 7 (Gelmar)-Geoagiu Bai-Bobâlna-Rapoltu Mare-Uroi-Chimindia-Hărău-Bârsău-Șoimuș-Brănișca-DN7 (Ilia)

·       Reabilitare DJ 706A: Ilia-Sârbi-Brănișca-Bejan (DN76)-Băița-Ormindea-DN76

·       Reabilitare DJ 761: Șoimuș-Bârsău-Certeju de Sus-Săcărâmb-Geoagiu Băi

·       Reabilitare DJ 107A: limită județ Alba-Homorod-Geoagiu-Bobîlna-Rapoltu Mare-Uroi-Chimindia-Hărău-Bârsău

·       Reabilitare DJ 705: DN 7-Geoagiu-Balșa-Almașu Mic de Munte-limită județ Alba

·       Reabilitare DJ 705H: DJ 705 (km 8+800) – Geoagiu Băi

Consiliul Județean Hunedoara
6. Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan km 13+150 – 22+281 Consiliul Județean Hunedoara
7. Noduri descărcare circulaţie Autostrada A1 la Bethausen şi Șanoviţa pentru interconectare cu DJ 609, DJ 609B, DJ
609C, DJ 681C şi DJ 609A
Consiliul Județean Timiș
8. Modernizare drum judeţean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) şi Pod peste Mureş la Pecica judeţul Arad, (L=57km din care necesar de modernizare cca. 30 km) Consiliul Județean Timiș
9. Modernizare DJ593 (L tot=35,9km, din care necesar
modernizare L=20km)
Consiliul Județean Timiș

 

 

Lista cu proiectele aflate în rezervă în Regiunea Vest pentru Prioritatea de Investiții 6.1  POR 2014-2020

Nr. Crt. Denumire obiectiv Solicitant de finanțare
1. Reabilitare DJ 682C, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est Arad Consiliul Județean Arad
2. Reabilitare DJ 794, km 4+200 … 21+400 şi 23+100 … 25+800 DN 79 – Mişca – Berechiu Consiliul Județean Arad
3. Reabilitare DJ 572, km 102+500 … 128+519, limita jud. Timiș – Lipova Consiliul Județean Arad
4. Modernizare DJ 581 Grădinari – Goruia Consiliul Județean Caraș-Severin
5. Modernizare DJ 707A: limită județ Arad – Pojoga – Grind tronson km 10+800 – 24 +028 Consiliul Județean Hunedoara
6. Reabilitare DJ 705A: Orăștie – Costești – Sarmizegetusa Regia, km 2+200 – 19+465 Consiliul Județean Hunedoara
7. Nod descărcare circulaţie Autostrada A1 la Recaş pentru inteconectare DN 6 şi DJ 592 Consiliul Județean Timiș
8. Reabilitare drum interjudeţean DJ 684 pe traseul DN 68A (Coşava) – Tomeşti – Luncanii de Sus lim. Jud. CS – DN 68
(Voislova), (L=36,8km din care necesar de modernizat 36,8 km)
Consiliul Județean Timiș

Comentarii

comentarii

Spune-ti si tu parerea. Opinia ta e importanta.