Acasă STIRI Admitere în şcolile de poliţie 2021. Înscrierile se pot face până în...

Admitere în şcolile de poliţie 2021. Înscrierile se pot face până în 28 februarie. Calendarul probelor de examen

[ad_1]

Admitere în şcolile de poliţie 2021. Ministerul Afacerilor Interne anunţă 1.703 locuri libere la școlile de Poliţie și Frontieră. Înscrierile la şcolile de agenţi de poliție şi subofiţeri jandarmi, pompieri se fac până pe 28 februarie 2019.

Candidații care vor să susțină examenul de admitere în școlile de poliţie 2021, sesiunea februarie-aprilie 2021, trebuie să depună dosarele de înscriere până în 28 februarie.

Admitere în şcolile de poliţie 2021. Calendar examene

Depunerea cererilor de înscriere

– în perioada 15 – 28 februarie 2021 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea februarie-aprilie 2021 la școlile postliceale ale MAI

Înscrieri: 15 – 28 februarie 2021; la înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs; codul unic de identificare atribuit se menționează în scris, în cererea-tip de înscriere, de către persoana cu sarcini de recrutare, iar candidatul ia cunoștință de acestea pe bază de semnătură; candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală

Vezi Anexa-1-cerere-inscriere-scoli-postliceale-MAI

Vezi Anexa-1.1-cerere-inscriere-institutii-MApN

Depunerea documentelor pentru recrutare: până în 10 martie. Dosarul de recrutare conține avizul psihologic, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat; alte documente: diploma de bacalaureat (față/verso)/adeverința eliberată de liceu în cazul în care nu i s-a eliberat candidatului diploma de bacalaureat, foaia matricolă, în format scanat.

Vezi Model-consimtamant-informat

Evaluarea psihologică: până în 8 martie 2021, potrivit planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice: 18 martie – 24 martie 2021, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție; pe perioada desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, candidaţilor li se asigură, gratuit, asistenţă medicală; nu se admit contestații, repetări sau reexaminări; candidații obțin calificativul promovat sau nepromovat

Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare:

– până la data de 10 martie 2021

Evaluarea psihologică:

– până la data de 8 martie 2021

Susținerea probei de evaluare a performanței fizice:

– în perioada 18 martie-24 martie 2021

Susținerea probei de verificare a cunoștințelor:

– în data de 27 martie 2021

Examinarea medicală:

– în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021

Afișarea rezultatelor finale:

– până la data de 17 aprilie 2021

Mai multe detalii despre recrutarea pentru admiterea la şcolile de poliţie, AICI

Admitere în şcolile MAI 2021, repartizarea locurilor

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina – 1.283 locuri

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” – Cluj Napoca – 200 locuri

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea – 220 locuri

Vor fi disponibile 2.403 locuri repartizate astfel:

– 1.483 locuri specializare agent de poliţie;
– 220 locuri specializare agent de poliţie de frontieră;
– 400 locuri specializare subofiţer de jandarmerie;
– 278 locuri specializare subofiţer de pompieri şi protecţie civilă;
– 22 locuri specializare maistru militar auto.

Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare

Art. 15 – (1) În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 10 martie 2021.

(2) Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:

a) copia diplomei echivalente obținută în străinătate;

b) traducerea legalizată a diplomei echivalente; c) atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

(3) Dosarul de recrutare conține avizul psihologic, fără a fi necesară depunerea în prealabil de către candidați a documentului prevăzut la lit. h1 ) a alin. (1) al art. 59 din Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv la lit. h1 ) a alin. (1) al art. 59 din Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare.

(4) Dosarul de recrutare conține documentele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în unitățile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, respectiv adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat, prevăzut în anexa nr. 3. Modelele documentelor, actualizate, sunt postate pe site-ul oficial al unităților de recrutare și al unităților de învățământ.

Susținerea probei de evaluare a performanței fizice

Art. 18 – (1) Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține, în perioada 18 martie-24 martie 2021, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Repartizarea în vederea susținerii probei prevăzute la alin. (1) se realizează de către unitatea de învățământ pentru care au optat candidații, iar planificarea pentru susținerea probei prin centrul zonal de selecție la care sunt arondați aceștia.

(3) La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

(4) Rezultatele obținute la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice (nepromovat/ promovat) și se transmit unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și unităților de recrutare.

(5) Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și al centrelor zonale de selecție.

(6) Pe perioada desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, candidaţilor li se asigură, gratuit, asistenţă medicală.

Susținerea probei de verificare a cunoștințelor

Art. 19 – (1) Proba de verificare a cunoștințelor se susține, în data de 27 martie 2021, la unitățile de selecție de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

(2) Susținerea probei de verificare a cunoștințelor se realizează în spații destinate, pe timpul desfășurării probei, exclusiv acesteia.

(3) Rezultatele obținute la proba de verificare a cunoștințelor se operează în sistemul informatic e-Management Resurse Umane, Modulul unic admitere școli – e-Admitere, se aduc la cunoștința candidaților prin postare pe site-ul oficial al unității de selecție și se transmit unităților de învățământ pentru care au optat candidații.

(4) Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților se afișează pe site-ul fiecărei unități de învățământ.

(5) Pentru a promova proba de verificare a cunoștințelor, candidații trebuie să obțină numărul minim de puncte stabilit, echivalent al notei 5.

(6) Departajarea candidaţilor cu medii egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:

a) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;

b) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;

c) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;

d) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;

e) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

(7) În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (6), comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

(8) În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

Soluționarea contestațiilor

Art. 20 – (1) Contestaţiile la proba de verificare a cunoștințelor se transmit online la adresa de e-mail a unității de învățământ și se soluționează în termenul prevăzut prin graficul concursului de admitere, la sediul acesteia.

Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmis, contrar rezultatelor obţinute în urma susţinerii probelor de concurs.

(2) Rezultatele contestaţiilor sunt definitive şi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către preşedintele şi membrii comisiei de soluţionare a contestațiilor.

(3) Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor se afișează pe site-ul fiecărei unități de învățământ.

Examinarea medicală

Admitere în şcolile de poliţie 2021. A fost modificată adeverința medicală necesară în dosarul de recrutare

Art. 21 – (1) Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021.

(2) Unitățile de învățământ transmit unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

(3) Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020, precum și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.[ad_2]

Source link

Comentarii

comentarii

Spune-ti si tu parerea. Opinia ta e importanta.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

Ce meserii și ce afaceri trebuie să-și asigure activitatea. Tipuri de Asigurări de Răspundere Profesională

Ne place să privim lumea antreprenoriatului ca pe o poveste de succes, în care oamenii își aduc la îndeplinire un vis din...

Ce poţi face pentru a-ţi îmbunătăţi viaţa dacă ai fost diagnosticat cu hipotiroidism

Dacă ai fost diagnosticat cu hipotiroidism, înseamnă că glanda ta tiroida nu poate produce suficient hormoni tiroidieni. Cauzele cele mai frecvente sunt...

Cum să găsești rapid din sute de modele, husa de care telefonul tău are nevoie? 

Ți-ai dorit de multă vreme un iphone nou și ai reușit să îl obții. Acum sigur ai pornit în căutarea unei huse...

Șorțurile de Bucătărie: Accesoriul Indispensabil

Dacă eşti pasionat de gătit sau lucrezi în acest domeniu, ştii cât de necesar şi de util este un sorţ de bucătărie....

Recent Comments

Adrian Negrila on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? on Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul on Mircea-Molot
un cetatean responsabil on Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil on Mostră de necivilizație la Banpotoc

Comentarii

comentarii

%d blogeri au apreciat: