Acasă STIRI Petrecere de botez cu 30 de invitați în Blaj și o zi...

Petrecere de botez cu 30 de invitați în Blaj și o zi de naștere la Meteș, întrerupte de polițiști. Ce amenzi au fost date

[ad_1]

În această perioadă, în județul Alba sunt vacante mai multe posturi în instituții publice. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Vezi și Serviciul Român de Informații – SRI face angajări. LISTA posturilor disponibile și condițiile obligatorii

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Primăria Municipiului Alba Iulia

– director, clasa I, gradul I

Condiții: studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din ramurile de știință (RSI): științe economice, științe juridice, științe administrative, știința sportului și educației fizice; studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției contractuale; cunoștințe de operare PC – nivel mediu; cunoașterea unei limbi dc circulație internațională – nivel mediu constituie avantaj; vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției – minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor : 2 aprilie 2021, ora 15:00

Concurs: 12 aprilie 2021, ora 11:00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC nivel mediu; 13 aprilie 2021, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

– șef centru, gradul II, la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (Primăria Alba Iulia)

Condiții: studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în una din ramurile de știință (RSI): științele pământului și atmosferei (S) geografia turismului; (RSI) științe economice; (S)economia comerțului, turismului și serviciilor; (RSI): științe economice; (S) Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate; (RSI) istorie (S) istorie; (RSI) istorie (S) turism cultural și studii muzeale; (RSI) studii culturale, (S) turism cultural; studii universitare de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției contractuale; vechime în specialitatea studiilor necesară: 5 ani; cunoștințe de operare PC – nivel mediu; cunoaștere a minim două limbi de circulație internațională – nivel avansat, constituie avantaj; perfecționări (specializări) agent de turism – ghid, director de centru de informare turistică, director de agenție de turism, director de hotel sau manager în activitatea de turism.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 aprilie 2021, inclusiv, ora 15.00

Concurs: 15 aprilie 2021, ora 11:00: proba scrisă – la sediul Direcției Programe, din Alba lulia, Str. Bucovinei nr. 6; 14 aprilie 2021, ora 11:00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC nivel mediu – la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moților nr. 5A; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

Direcția pentru Agricultură Județeană Alba

– consilier IA (2 posturi temporar vacante) – Compartimentul R.G.A, organizat la nivelul D.A.J. Alba, pe perioada desfășurării Recensământului General Agricol, runda 2020

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară; științe economice; vechimea în muncă – minimum 3 ani în domeniul studiilor absolvite; cunoștințe de operare pe calculator Microsoft Office – nivel mediu, cunoștințe WEB, navigare Internet, dovedite cu documente.

Concurs: 14 aprilie 2021, ora 11.00: proba scrisă; 15 aprilie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Direcția pentru Agricultură Județeană Alba din Alba Iulia, Calea Moților nr. 112, telefon 0258/835342

Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia

– consilier, grad profesional IA – Serviciul Financiar, Administrativ, Achiziții Publice, Compartimentul Administrativ

Condiții: studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: matematică și științe ale naturii, domeniul de licență informatică; științe inginerești: ramura: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, domeniul de licență: calculatoare și tehnologia informației sau ingineria sistemelor; ramura: inginerie electrică, electronică și telecomunicații, vechimea în specialitatea studiilor necesare – minimum 7 ani; cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office, Baze de dale/avansat; perfecționări (specializări): analiza și managementul cerințelor din proiecte, baze de date.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 aprilie 2021, ora 15.00

Concurs: 12 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcției de Asistență Socială, Alba Iulia, Bd. Republicii nr. 26, telefon 0258/810325.

Direcția Regională de Statistică Alba

– expert, grad IA

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 7 ani; cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locuințelor; abilități în operarea pe PC desktop și tablete; disponibilitate de a se deplasa pe teren.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 martie 2021, ora 16:00

Concurs: 7 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

expert debutant (2 posturi)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără; cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul general agricol; abilități în operarea pe PC desktop și tablete; disponibilitate de a se deplasa pe teren.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 martie 2021, ora 16:00

Concurs: 6 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

Unitatea Militară 02509 Alba Iulia

– contabil debutant II – IA, microstructura financiar-contabil

Condiții: studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii superioare economice de specialitate absolvite cu diplomă de licență; vechimea în muncă în specialitatea studiilor: 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 aprilie 2021, ora 16.00

Concurs: 12 aprilie 2021, ora 11.00: proba scrisă; 15 aprilie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Unitatea Militară 02509, Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 6, telefon 0258/811.989

Primăria Municipiului Alba Iulia

– mașinist la mașini pentru terasamente – (cilindru compactor)

Condiții: studii generale; vechime în muncă – minimum 3 ani; posesor permis de conducere categoria B și C; certificat de calificare – mașinist la mașini pentru terasamente.

Termenul limită de depunere a dosarelor – 31 martie 2021, ora 15:00

Concurs: 8 aprilie 2021, ora 11.00: proba scrisă – la sediul Direcției Programe, Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

SEBEȘ

Unitatea Militară 01585 Petreşti

șofer II, la grupa transport din plutonul deservire

Condiții: studii medii/generale; vechime în specialitatea studiilor de 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor : 2 aprilie 2021, ora 14:00

Concurs: 12 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 16 aprilie 2021, ora 10.00: proba practică; 22 aprilie 2021, ora 10.00: proba interviu

Relații suplimentare la sediul Unității Militare 01585 din Petreşti, str. Valea Sebeșului nr. 58, Județul Alba telefon: 0258/743.795.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

– referent de specialitate – studii superioare – Biroul R.U.N.O.S.

Condiții: diplomă de licență; 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 martie 2021, ora 15.00

Concurs: 6 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 9 aprilie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

OCNA MUREȘ

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureş

– îngrijitor

Condiții: studii generale sau medii; vechime în muncă – nu e cazul; disponibilitate pentru program flexibil.

Concurs: 13 aprilie 2021, ora 09.00, proba scrisă; 14 aprilie 2021, ora 12.30, proba practică; 15 aprilie 2021, ora 14.00, proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” din Ocna Mureş, Judeţul Alba, Str. Brazilor nr. 9, judeţul Alba, telefon 0258/871.141

Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș

– bucătar – normă întreagă

administrator – 2 ore/zi

magaziner – normă întreagă.

Condiții: studii medii/generale; curs de calificare, bucătar, achiziții publice, administrator; 5 ani vechime în muncă, toate posturile.

Concurs: 5 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Unității Medico-Sociale Ocna Mureș, str. Axente Sever nr. 43A, etajul IV, telefon/fax 0258/870.441, e-mail msocnamures@yahoo.com.

BLAJ[ad_2]

Source link

Comentarii

comentarii

Spune-ti si tu parerea. Opinia ta e importanta.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

De ce trebuie să ţii cont când cumperi un cărucior pentru copilul tău

Achiziţionarea unui cărucior pentru un copil necesită timp şi bani şi este o investiţie importantă care necesită analizarea opţiunilor existente şi chiar...

Reciclarea, responsabilitatea antreprenorului modern și atent

Adaptarea afacerii la cerințele de pe piață vine în mod firesc la un moment dat în direcția dezvoltării și presupune de multe...

Cum să trimiți un colet în siguranță? TOP 3 sfaturi utile

Multe dintre afacerile din ziua de astăzi oferă produse. Fie că vorbim despre un restaurant, un magazin de îmbrăcăminte sau încălțăminte, decorațiuni...

O asigurare pe care e bine să o ai dacă ești proprietarul unei case

A avea o casă presupune o mare responsabilitate pentru proprietar. Acesta trebuie să o îngrijească permanet, să se asigure că are o...

Recent Comments

Adrian Negrila on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? on Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul on Mircea-Molot
un cetatean responsabil on Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil on Mostră de necivilizație la Banpotoc

Comentarii

comentarii

%d blogeri au apreciat: